Poom og Dan grader

 

 

Når man er gradueret igennem de farvede bælter og har opnået 1. kup er næste graduering til Sortbælte 1. dan eller 1. poom.
De, der er over 15 år, gradueres til 1. dan som er sort bælte.
Er man under 15 år, gradueres man til 1. poom, som er et halvt rødt og halvt sort bælte.

Der er 4 poom grader og 9 dan grader.
Er man gradueret til 1., 2. eller 3. doom skifter man til sortbælte den dag man fylder 15år.
Er man gradueret til 4. poom skifter man til sortbælte når man fylder 18 år.
Har man først gradueret til en poom grad skal man altså ikke til en ny graduering for at opnå sin dan grad. 
 

 

Poom og Dan Graduring

For at blive gradueret i poom og dan grader skal man til en af de officielle dan gradueringer i Danmark. 
I RTK går vi sædvanligvis til graduering hos KeoSanDo som afholder dan graduering i Solrød. 
Der afholdes dan graduering 2 gange årligt.

Teoriprøve

Til graduering til 1. - 5. dan laves der teoriprøve, som kræver min. 75% rigtige svar for at bestå.

Til 6. og 7. dan skal lave en afhandling om et selvvalgt taekwondo emne på engelsk, som skal sendes til Kukkiwon og godkendes.

Tidsinterval

Tidsinterval for poom og dan grader er anderledes end kup. graderne.

For at gå til dangraduering skal følgende være opfyldt:

Gradueringsintervallerne ved dangradueringer er:

 • 1. kup til 1. dan: min. ½ år og min. alder på 15 år
 • 1. dan til 2. dan: min. 1 år og min. alder på 16 år
 • 2. dan til 3. dan: min. 2 år og min. alder på 18 år
 • 3. dan til 4. dan: min. 3 år og min. alder på 21 år
 • 4. dan til 5. dan: min. 4 år og min. alder på 25 år
 • 5. dan til 6. dan: min. 5 år og min. alder på 30 år
 • 6. dan til 7. dan: min. 6 år og min. alder på 36 år
 • 7. dan til 8. dan: min. 8 år og min. alder på 44 år

Gradueringsintervallerne ved poomgraduering er:

 • 1. kup til 1. poom: min. ½ år og alder under 15 år
 • 1. poom til 2. poom: min. 1 år og alder under 15 år
 • 2. poom til 3. poom: min. 2 år og alder under 15 år
 • 3. poom til 4. poom: min. 3 år og alder under 18 år

Når man bliver 15 år får man samme grad i dan.
En 3. poom under 18 år, som har gået minimum 3 år som 3. poom kan dog vælge at blive 4. poom i stedet for 4. dan.

Hvis man starter som poom, gælder der andre minimumsaldre, når man bliver gradueret i dangrader. For at blive:

 • 2. dan skal tidligere poombærere være over 15 år 
 • 3. dan skal tidligere poombærere være over 15 år
 • 4. dan skal tidligere poombærere være over 18 år
 • 5. dan skal tidligere poombærere være over 22 år

 

Pensum

Det officielle pensum kan downloades her: DTaF Dan Pensum

Gode Links

Taekwondo Teori: Her kan du terpe teorien ved at lave forskellige multiple choice test hvor du selv vælge hvilke fra hvilke grader og hvilke emner du ønsker at træne.

APP's til android:

E-Dojang: Er en god app med billeder og videoer af de forskellige teknikker og poomsee, Den har også point tæller til kamp og teknik.(Desværre virker den ikke på alle smartphones i øjeblikket men vi håber den snart bliver opdateret og virker igen)

Taekwondo WTF: Er en engelsk app med billeder af de forskellige teknikker som kan bruges som opslagsværk sammen med pensum. (Anbefales hvis E-dojang ikke virker)

MasterNim: Er en app til at øve teori,  øv teorien ved at graduere op igennem graderne.

Mastering Taekwondo: Er en god app med forskellige træningsprogrammer til derhjemme. Det er en fitness app med fokus på Taekwondo øvelser.

APP's til iPhone

Taekwondo Bible: Er en god engelsk app med gode billeder og videoer af poomsee og teknikker.

Mastering Taekwondo: fås også til iPhone, Fitness app med fokus på Taekwondo øvelser.


 

Til 1. Dan:Poomse Koryo


Til 2.Dan:Poomse Geumgang

 


Til 3.DanPoomse Taebaek


Til 4.Dan:Poomse Pyeongwon


Til 5.Dan:Poomse Sipjin

 

Til 6.DanPoomse Jitae


Til 7.Dan:Pommse Chonkwon

 


Til 8.DanPommse Hansu


Til 9.DanPoomse Ilueo