Mon Grader

Mon graderne er til børn under 9 år.
Til Mon træningerne er der mere fokus på at lære Taekwondo igennem leg og bevægelse end at man kigger på de små detaljer i de enkelte teknikker.

Mon Graduering

Graduering er der, hvor man har muligheden for at få det næste bælte.
Man starter med hvidt bælte og gradueres igennem farverne, som kan ses oven for. 
Efter at have opnået Sort-Mon gradueres man til helt, gult bælte (9. kup)

Gradueringer i Mon graderne forgår på en almindelig træningsaften og bliver normalt varetaget af de trænere, som eleverne kender fra træningen.
Der bliver holdt graduering 4 gange årligt på Mon holdene, i marts, juni, september og december.

Hvis man kommer fast til træning kan man normalt også komme til graduering.
Det er dog altid træneren, der afgør om man kan komme til graduering eller ej.

Pensum

På Mon holdet er der ikke et egentlig Pensum.
Da man efter at have opnået Sort-Mon gradueres til helt gult bælte (9. Kup), er det DTaF's pensum til 10.+9. kup, som der er fokus på. Men hvad man skal kunne specifikt til de enkelte Mon grader varierer efter den enkelte elev.
Træneren har i stedet fokus på at der er sket en udvikling siden sidst.

Dog for at gradueres til Sort-Mon skal man kunne den første Poomse: Taegeuk Il-jang. Man skal kunne gå den helt selv uden hjælp. Der er en selvtræningsvideo nedenfor.

Videoer fra corona-nedlukningen 2020

Under corona-nedlukningen i 2020, hvor dojangen var lukket, lavede mon-træneren en del selvtræningsvideoer.

Mon hjemmetræning: Playliste med alle mon-videoerne

 

Når man går på mon hold 2, så forventes det, at man selv kan binde sit bælte.

 Mon hjemmetræning: Sådan binder du dit bælte

 

Der findes mange videoer på Youtube, som viser, hvordan man går taegeuk, bl.a. de officielle fra taekwondos hovedkvarter Kukkiwon. Du finder en video af den første serie taegeuk il-jang her. Nedenfor er den video, mon-træneren har lavet.

Mon hjemmetræning: Taegeuk il-jang, den første serie