Trænerkursus: Træner 1

5. november - 7. november
5. november kl. 19:00 til 7. november kl. 17:00

Roskilde Taekwondo Klub er vært for træneruddannelse i Dansk Taekwondo Forbund.

Tilmeldingskrav

Alderskrav: 99 - 99 år

Tilmeldingsfrist:

5. november 2021 kl. 00:00
Tilmelding kræver medlemskab