Generalforsamling 2022

onsdag, 6. april klokken 18:30
6. april kl. 18:30 til 21:30
6
Deltagere
0
Inviterede

OBS: Generalforsamlingen bliver flyttet til 6. april, da årsregnskabet er blevet sent klar til revision pga sygdom.


Kære medlem af Roskilde Taekwondoklub

Vi afholder generalforsamling med spisning og håber på din deltagelse.

Såfremt du har mulighed for at deltage, bedes du tilmelde dig eventet via klubbens hjemmeside.

Fra vedtægterne §8 stk 3:

Alle, der har været medlem af klubben i mere end 3 måneder, er over 16 år og ikke er i
kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen.

Når du ankommer vil der være sprit ved indgangen og vi vil således holde tilpas afstand fra hinanden.

Klubben er vært for aftensmad fra kl 18.30

Dagsorden jvf vedtægterne.

Forslag til dagsordenen og vedtægtsændringer bedes sendes til [email protected]

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Trænerudvalgets beretning.

4. Økonomiudvalgets beretning.

5. Lokaleudvalgets beretning.

6. Aktivitetsudvalgets beretning.

7. PR-udvalgets beretning.

8. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende år.

9. Indkomne forslag.
- Bestyrelsen foreslår en række opdateringer af klubbens vedtægter, der primært består af 1) at justere på stemmeret til generalforsamlinger, 2) at nedlægge udvalg, der ikke har været brugt gennem flere år, samt 3) sproglige opdateringer

10. Valg af bestyrelse.
Nedenstående poster er på valg, med den nuværende indehaver af posten i parantes:
- Formand (Carsten Ryttersgaard)
- Sekretær (Kåre Larsen - Karin har i februar trukket sig fra bestyrelsen. Som første suppleant, har Kåre overtaget denne plads)
- 1. bestyrelsesmedlem (Steffen Brandt Jakobsen)
- 1. suppleant (Mille Lambropoulos)
- 2. suppleant (Anton Boiesen)

11. Valg af revisorer

12. Eventuelt.

Vi ser frem til at se jer nede i klubben.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

6
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist: