Uddannelse

DTaF udbyder i samarbejde med DIF en hel træneruddannelse, som indeholder fagligt indhold på både det sportslige, fysisologiske, pædagogiske samt på taekwondo faglige områder.
Endvidere samarbejder DTaF og DIF om en række nye lederkurser.
 

Bevis
Efter gennemførelse af et kursus, for man et Bevis 
Hjælpetræner = E, Træner 1 = D, Træner 2 = C, Diplomtræner = B og Trænerakademiet = A.
 
Man kan læse mere om hvad kurserne går ud på. se linket http://www.taekwondo.dk/kursusmateriale.asp

 

 

Træner:                Gennemgået kurser:

Jon A. W. Nørring              E, D, C

Charlie Kieler                     E, D, C

Per Reinholdt                     E, D, C

Carsten Ryttersgaard         E, D, C

Louise Jacobsen                E