Gradueringskrav

Det officielle tidskrav mellem gradueringerne fra forbundets side er min. 3 måneder.

I RTK holder vi graduering hver 2. måned, dvs. minimumstiden bliver 4 måneder. Man skal dog huske at dette forudsætter at man er til alle sine grundtræninger i den tid. 

Så hvis man for eksempel kun deltager i en ud af de to ugentlige træninger, så må man forvente at der går 2 gange så lang tid mellem gradueringerne, dvs. min. 6 måneder.
 

Hvis man således har 4 måneder mellem hver graduering (som er minimum), så skal man have 1 ekstra træning per måned i gennemsnit.

Op til en graduering skal man instilles af sin instruktør før man må gå op.

TEORI: Fra graduering til 4.kup og opefter kræves der en bestået teoriprøve som en del af indstillingen. Udøveren vil få prøven 1-2 uger før graduering under en normal træning.

Der kræves min. 75 % rigtige for at kunne blive indstillet til graduering. 

For alle andre vil der være mundtlig teori under gradueringen.