Trænerkursus: Træner 1

10. september - 12. september
10. september kl. 19:00 til 12. september kl. 17:00

Roskilde Taekwondo Klub er vært for træneruddannelse i Dansk Taekwondo Forbund.

Tilmeldingskrav

Alderskrav: 99 - 99 år

Tilmeldingsfrist:

10. september 2021 kl. 00:00
Tilmelding kræver medlemskab